Below are the street names for postcode 1060
Postcode Street name Municip. District
1060 Afroditis Lefkosia Lefkosia
1060 Agias Elenis 1 - 5, 2 - 10 Lefkosia Lefkosia
1060 Alkaiou Lefkosia Lefkosia
1060 Androkleous 1 - 13, 2 - 14 Lefkosia Lefkosia
1060 Annis Komninis 1 - 17, 2 - 18 Lefkosia Lefkosia
1060 Arnaldas Lefkosia Lefkosia
1060 Boumpoulinas 1 - 15, 2 - 14 Lefkosia Lefkosia
1060 Evgenias kai Antoniou Theodotou Avenue 1 - 9, 2 - 8 Lefkosia Lefkosia
1060 Ilektras Lefkosia Lefkosia
1060 Iras 1 - 9, 2 - 8 Lefkosia Lefkosia
1060 Konstantinou Spyridaki Square Lefkosia Lefkosia
1060 Kritis 1 - 7, 2 - 8 Lefkosia Lefkosia
1060 Medontos Lefkosia Lefkosia
1060 Pindarou Lefkosia Lefkosia
1060 Stasandrou Lefkosia Lefkosia
1060 Stasinou Avenue Lefkosia Lefkosia
1060 Theokritou Lefkosia Lefkosia
1060 Thoukydidou Lefkosia Lefkosia