Below are the street names for postcode 1081
Postcode Street name Municip. District
1081 Anthropinon Dikaiomaton Square Lefkosia Lefkosia
1081 Kypriakou Erythrou Stavrou 44 - L. Lefkosia Lefkosia
1081 Proedrikou Megarou Avenue Lefkosia Lefkosia