Below are the street names for postcode 2115
Postcode Street name Municip. District
2115 Akamantos Aglantzia Lefkosia
2115 Alsous Aglantzia Lefkosia
2115 Amazonon Aglantzia Lefkosia
2115 Andromachis Aglantzia Lefkosia
2115 Antheon Aglantzia Lefkosia
2115 Antigonis Aglantzia Lefkosia
2115 Aretis Aglantzia Lefkosia
2115 Atalantis Aglantzia Lefkosia
2115 Chytron Aglantzia Lefkosia
2115 Kallitheas Avenue 16 - L. 53 - L. Aglantzia Lefkosia
2115 Keryneias Avenue 1 - 7, 2 - 18 Aglantzia Lefkosia
2115 Kouriou Aglantzia Lefkosia
2115 Lidas Aglantzia Lefkosia
2115 Mesaorias Aglantzia Lefkosia
2115 Pandoras Aglantzia Lefkosia
2115 Tamasou Aglantzia Lefkosia
2115 Themidos Aglantzia Lefkosia
2115 Vatilis Aglantzia Lefkosia