Below are the street names for postcode 2647
Postcode Street name Municip. District
2647 Analionta Margi Lefkosia
2647 Markiou Margi Lefkosia