Below are the street names for postcode 4100
Postcode Street name Municip. District
4100 1 Oktovriou Agios Athanasios Lemesos
4100 Andrea Theodorou Agios Athanasios Lemesos
4100 Antoni Iosifaki Agios Athanasios Lemesos
4100 Ardanon Agios Athanasios Lemesos
4100 Elpinikis Agios Athanasios Lemesos
4100 Georgiou Konstantinou Agios Athanasios Lemesos
4100 Kaminion Agios Athanasios Lemesos
4100 Konstantinou Antoniou Agios Athanasios Lemesos
4100 Kyriakou kai Sotiri Papalazarou Agios Athanasios Lemesos
4100 Leonarissou Agios Athanasios Lemesos
4100 Mesimvrias Agios Athanasios Lemesos
4100 Milias Agios Athanasios Lemesos
4100 Nikou Sofokleous Agios Athanasios Lemesos
4100 Pentageias Agios Athanasios Lemesos
4100 Protoporon Agios Athanasios Lemesos
4100 Smyrnis Agios Athanasios Lemesos
4100 Sysklipou Agios Athanasios Lemesos
4100 Troias Agios Athanasios Lemesos
4100 Troodous Agios Athanasios Lemesos
4100 Vasilikou Agios Athanasios Lemesos