Below are the street names for postcode 4131
Postcode Street name Municip. District
4131 Agiou Sergiou Pano Polemidia Lemesos
4131 Dromos Arithmos 104 61 - L. 70 - L. Pano Polemidia Lemesos
4131 Dromos Arithmos 130 Pano Polemidia Lemesos
4131 Dromos Arithmos 131 Pano Polemidia Lemesos
4131 Dromos Arithmos 132 Pano Polemidia Lemesos
4131 Dromos Arithmos 133 Pano Polemidia Lemesos
4131 Dromos Arithmos 134 Pano Polemidia Lemesos
4131 Dromos Arithmos 135 Pano Polemidia Lemesos
4131 Dromos Arithmos 136 Pano Polemidia Lemesos
4131 Dromos Arithmos 137 21 - L. 24 - L. Pano Polemidia Lemesos
4131 Dromos Arithmos 141 Pano Polemidia Lemesos
4131 Dromos Arithmos 142 Pano Polemidia Lemesos
4131 Dromos Arithmos 143 Pano Polemidia Lemesos
4131 Eptakomis Pano Polemidia Lemesos
4131 Kantaras Pano Polemidia Lemesos
4131 Karava Pano Polemidia Lemesos
4131 Konteas Pano Polemidia Lemesos
4131 Limnion Pano Polemidia Lemesos
4131 Salaminos Pano Polemidia Lemesos
4131 Trikomou Pano Polemidia Lemesos
4131 Zodeias Pano Polemidia Lemesos