Below are the street names for postcode 4157
Postcode Street name Municip. District
4157 Agion Anargyron Kato Polemidia Lemesos
4157 Andrea Lontou Kato Polemidia Lemesos
4157 Andrea Pavia Kato Polemidia Lemesos
4157 Dimitriou Bali Kato Polemidia Lemesos
4157 Dimocharous Kato Polemidia Lemesos
4157 Dimocharous Sideroad Kato Polemidia Lemesos
4157 Dromos Arithmos 1 Kato Polemidia Lemesos
4157 Dromos Arithmos 10 1 - 73, 2 - 74 Kato Polemidia Lemesos
4157 Dromos Arithmos 1 Sideroad Kato Polemidia Lemesos
4157 Dromos Arithmos 22 Kato Polemidia Lemesos
4157 Dromos Arithmos 7 Kato Polemidia Lemesos
4157 Dromos Arithmos 9 1 - 57, 2 - 52 Kato Polemidia Lemesos
4157 Eftropiou Kato Polemidia Lemesos
4157 Emmanouil Benaki Kato Polemidia Lemesos
4157 Epitychias Kato Polemidia Lemesos
4157 Fragkou Katelanou Kato Polemidia Lemesos
4157 Georgiou Seferi Kato Polemidia Lemesos
4157 Isaak kai Solomou Kato Polemidia Lemesos
4157 Odyssea Elyti Kato Polemidia Lemesos
4157 Vlachava Kato Polemidia Lemesos
4157 Vladimirou Kafkaridi Kato Polemidia Lemesos