Below are the street names for postcode 8570
Postcode Street name Municip. District
8570 Agias Eirinis Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Agias Petroupolis Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Agiou Georgiou Avenue Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Agiou Lazarou Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Amalthias Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Anaritas Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Apollonos Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Archimidous Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Areos Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Artemidos Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Asprou Argakiou Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Asprou Potamou Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Asprou Potamou Sideroad Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Atlantos Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Atsouparkakou Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Dios Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Evretadon Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Ifaistou Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Iras Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Ithakis Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Kafizi Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Kantariaston Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Laras Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Mavrospiliou Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Mavrospiliou Sideroad Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Meleti Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Meleti Sideroad Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Petras tou Vathy Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Petras tou Vathy Sideroad Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Plakion Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Plakion Sideroad Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Ploutonos Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Polymnias Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Poseidonos Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Prastiou Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Prastiou Sideroad Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Romaion Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Spilion Meleti Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Thetidos Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Vasilikon Tafon Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Vournas tou Pefkou Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Xerolimnis Pegeia (Agios Georgios) Pafos
8570 Xylomantrou Pegeia (Agios Georgios) Pafos